Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki - odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent:

Gmina Oborniki

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): lipiec 2015 – grudzień 2018
Wartość projektu:

8 035 915,16 zł

Dofinansowanie UE:

6 589 481,08 zł


Zakres projektu:


Przedmiotem projektu była budowa drogi rowerowej z oświetleniem  i  infrastrukturą rowerową na odcinku od Obornik do Stobnicy w gminie Oborniki. Wybudowanych zostało 11,8 km trasy rowerowej oraz 3 obiekty „Bike&Ride” - Miejsca Obsługi  Podróżujących z 30 stanowiskami postojowymi. Trasa przebiega po nasypie zlikwidowanej linii kolejowej od Obornik przez Słonawy, Bąblin, Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko do Stobnicy. Parkingi „B&R” zlokalizowane zostały przy ścieżce rowerowej w miejscowości Bąblin ok. 250 m od przystanku autobusowego i w Stobnicy ok. 180 m w lini prostej od przystanku autobusowego. Dzięki temu łatwiejsze jest skorzystanie z komunikacji zbiorowej. Na całej trasie zamontowane zostało nowe oświetlenie: 42punkty świetlne  LED oraz 9 punktów świetlnych hybrydowych.

 

Dzięki realizacji projektu została zwiększona dostępność obszarów gminy Oborniki, stanowiących element MOF Poznania oraz zapewniono wysoką jakość przemieszczania się mieszkańców gminy Oborniki poprzez połączenie trasą rowerową 7 miejscowości, jak również osób przyjezdnych. W założeniu realizowane także w ramach projektu promowanie dróg rowerowych i roweru jako środka transportu przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie efektywnego wykorzystania energii i może przełożyć się na zachowania sprzyjające jej oszczędzaniu, tym samym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do otoczenia. Poza takimi walorami jak nieszkodliwość dla środowiska, niskie koszty infrastruktury ważną staje się dbałość o stan fizyczny - coraz więcej osób uznaje rower za wygodne antidotum na omijanie zakorkowanych ulic.

 

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców Gminy Oborniki i umożliwieniem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze transportu, w konsekwencji poprawą stanu środowiska naturalnego (w tym jakości powietrza).

 

Przebieg trasy stanowi alternatywę dla Nadwarciańskiego uczęszczanego intensywnie szlaku rowerowego, biegnącego po drodze nr 1847P Oborniki-Stobnica.

Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Urząd Miejski w Obornikach
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozbudowa-systemu-tras-rowerowych-w-gminie-oborniki-odcinek-od-stobnicy-do-obornik-wraz-z-infrastruktura-rowerowa-i-oswietleniem