Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): październik 2015 – czerwiec 2020
Wartość projektu:

21 649 427,77 zł

Dofinansowanie UE:

16 399 441,51 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa ciągu rowerowo-pieszego Wartostrada po obu stronach rzeki Warty w Poznaniu od Mostu Lecha na północ do Mostu Przemysła I na południe. Planuje się też budowę nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego i monitoringu wizyjnego oraz montaż elementów małej architektury, w tym 2 punkty zliczania rowerów, zadaszonych stojaków rowerowych i samoobsługowych punktów naprawy rowerów.

 

Projekt obejmuje przebudowę 4 odcinków istniejących i budowę 7 nowych odcinków:

 

Do roku 2018 zakończone zostały prace związane z realizacją odcinków 1, 6 oraz 9.

 

Wartostrada przebiega w okolicach dworców autobusowych „Garbary” i „Śródka” oraz w okolicy ważnych ciągów komunikacji tramwajowej i autobusowej w okolicy ul. Wyszyńskiego, Kórnicka, Królowej Jadwigi, Hetmańska. Dzięki temu poza funkcją rekreacyjną pełni ważną rolę w systemie komunikacyjnym Poznania.

 

Projekt obejmuje wybudowanie 3 parkingów typu B+R. Parkingi będą zadaszone i objęte monitoringiem. Integrują 4 środki transportu: rower, tramwaj, autobus i kolej.  Zlokalizowane są przy projektowanej trasie rowerowej w sąsiedztwie istniejących sąsiadujących z trasą przystanków tramwajowych, autobusowych oraz stacji kolejowej Poznań Garbary:

 

W pobliskim sąsiedztwie Wartostrady zlokalizowane są także stacje systemu wypożyczania roweru "Poznański Rower Miejski" m.in. w okolicy Dworca Garbary, AWF i Politechniki, ICHOT (Brama Poznania) oraz Ronda Śródka i Starołęka.


Znaczenie projektu:

 

Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-wartostrady-pieszo-rowerowej