Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Kostrzyn

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: czerwiec 2017 – grudzień 2018
Wartość projektu:

1 124 596,15 zł

Dofinansowanie UE:

551 258,43 zł


Zakres projektu:

Przedsięwzięcie obejmowało prace budowlane, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Projekt polegał będzie na modernizacji energetycznej budynków:

  1. Budynku socjalnego KKS 1992 "LECHIA": ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, ościeży okiennych i drzwiowych, stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa nowej instalacji C.W.U. z armaturą wodooszczędną i powietrzną pompą ciepła, montażem ogniw fotowoltaicznych, budowa nowej instalacji C.O. oraz wymiana kotła gazowego.
  2. Budynku świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich: ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w części nieużytkowej poddasza, stropu oraz ścian pomieszczeń użytkowych na poddaszu, wymiana stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, budowa nowej instalacji C.W.U. z armaturą wodooszczędną zasilaną z kotłowni gazowej, budowa nowej instalacji C.O. oraz wymiana istniejącego kotła na gazowy kondensacyjny.
W ramach projektu przewidziano również działania dodatkowe tj. przedłużenie okapów, wymiana pokrycia dachowego, wymiana parapetów, rynien, rur spustowych, remont zadaszenia, wykonanie opaski wokół budynku, remont podestu, zmiana nawierzchni, remont schodów oraz murka przy bocznym wejściu, nowa nawierzchnia, budowa pochylni dla os. niepełnosprawnych, montaż balustrad, remont i ocieplenie kominów, wymianę instalacji odgromowej, remont elewacji.


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Archiwum Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-w-kostrzynie-i-siekierkach-wielkich