Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Kostrzyn
Partner:

brak

Okres realizacji: styczeń 2017 – czerwiec 2018
Wartość projektu:

11 880 542,77 zł

Dofinansowanie UE:

10 098 461,34 zł


Zakres projektu:

  1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej wraz z układem drogowym i ścieżką rowerową. W ramach tego zadania zostały przebudowane ul. Warszawska, Ogrodowa i Dworcowa oraz łącznik ul. Ogrodowej i Warszawskiej wraz z infrastrukturą, tworząc w ten sposób ZWP. Przebudowano nawierzchnie dróg, zjazdy, wybudowano lub przebudowano chodniki w ciągu ul. Warszawskiej, Ogrodowej, Dworcowej. Powstały miejsca parkingowe P&R w ul. Warszawskiej (19 miejsc), Ogrodowa (43 miejsca oraz 10 w jezdni), łącznik (34 miejsca). Infrastruktura rowerowa wzbogaciła się o nowe parkingi B&R przy ul. Warszawskiej (20 miejsc). Przebudowano lub wybudowano  kanalizację deszczową i teletechniczną na ul. Warszawskiej i Ogrodowej a modernizacji poddano 28 punktów świetlnych. W ulicy Warszawskiej powstała ścieżka rowerowa, wydzielono zatoki i wyspy oraz przebudowano skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Dworcowej. Całość wzbogacono o nową mała architekturę zwiększająca komfort pasażerów i ergonomię przestrzeni.
  2. Zakup niskoemisyjnych środków transportu - 4 autobusów hybrydowych wraz z kasownikami
  3. Działania informacyjno - promocyjne: w tym zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych.


Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiał filmowy nt. węzła przesiadkowego Kostrzyn

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/zintegrowany-wezel-przesiadkowy-w-kostrzynie-w-ciagu-ulicy-warszawskiej-i-ogrodowej-z-ukladem-drogowym-i-sciezka-rowerowa-oraz-komunikacja-publiczna-w-gminie-kostrzyn