Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko w gminie Suchy Las II etap

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent:

Gmina Suchy Las

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): sierpień 2017 – czerwiec 2018
Wartość projektu:

2 252 295,71 zł

Dofinansowanie UE:

1 882 746,16zł


Zakres projektu:
Inwestycja została zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej Radojewo-Biedrusko i stanowi II etap budowy trasy rowerowej w tym rejonie (I etap zrealizowany ze środków RPO poza ZIT).


Projekt objął m.in. następujące działania

  1. Budowa trasy rowerowej na odcinku Radojewo-Biedrusko (odcinek od Łysego Młyna do Biedruska) o długości 2,67 km wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym 6 lamp LED hybrydowych, wiata rowerowa w okolicy ośrodka Łysy Młyn, zatoka autobusowa
  2. Nazdór inwestorski
  3. kampania informacyjno-promocyjna promująca niezmotoryzowany transport indywidualny


Znaczenie projektu:


Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiał filmowy nt. trasy rowerowej i projektuAdres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/poprawa-efektywnosci-transportu-poprzez-budowe-sciezki-rowerowej-radojewo-biedrusko-w-gminie-suchy-las-ii-etap