Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach


Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Skoki
Partner:

brak partnerstwa

Okres realizacji: kwiecień 2016 – grudzień 2017
Wartość projektu:

4 209 678,75 zł

Dofinansowanie UE:

3 578 226,93 zł


Zakres projektu:

  1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Skokach oraz przebudowa drogi dojazdowej (ul. Dworcowa wraz z drogą stanowiącą jej łącznik z ul. Wągrowiecką) wraz z infrastrukturą towarzyszącą do węzła: parking, ciągi pieszo-jezdne, chodniki i inne utwardzenia, wiata rowerowa i śmietnikowa, zieleń, oświetlenie parkingu, mała architektura.
  2. Działania informacyjno-promocyjne - cykl imprez rowerowych, cykl imprez pieszych, opublikowanie informacji w lokalnej prasie i na stronie internetowej, zakupienie materiałów promocyjnych.

Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-zintegrowanego-punktu-przesiadkowego-w-skokach