Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent:

Miasto Puszczykowo

Partner:

brak partnerstwa

Okres realizacji (przewidywany):

styczeń 2017 – październik 2017

Wartość projektu:

1 233 101,82 zł

Dofinansowanie UE:

1 048 136,54 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu było utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Węzeł przesiadkowy został utworzony w okolicy dworca PKP Puszczykówko (ul. Dworcowa) i wyposażony został w parking typu P&R z 22 miejscami postojowymi, parking typu B&R z 40 miejscami postojowymi i 20 sztukami stojaków rowerowych, zatokę K&R do krótkotrwałego postoju, 2 infokioski multimedialne oraz elektroniczne tablice informacyjne dostarczające dynamicznej informacji w czasie rzeczywistym o odjazdach kolejnych autobusów, a także inne przydatne informacje. Powstała droga dla rowerów prowadząca, w kierunku dworca w Puszczykówku wzdłuż ul. 3 Maja od granicy z gminą Mosina do ul. Wspólnej o długości 0,524 km. Ponadto na trasie przejazdu autobusu komunikacji publicznej powstały 3 nowe przystanki i zmodernizowanych zostało 21 wiat przystankowych. W projekcie zrealizowano także szerokie działania informacyjno-promocyjne.


Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:


Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/utworzenie-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-puszczykowko-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca