Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina

 

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Murowana Goślina
Partner:

Powiat Poznański

Okres realizacji: maj 2016 – marzec 2018
Wartość projektu:

5 088 834,74 zł

Dofinansowanie UE:

4 199 004,01 zł


Zakres projektu:
1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Murowanej Goślinie

2. Działania informacyjno-promocyjne

Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiał filmowy nt. węzła przesiadkowego Murowana Goślina

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-murowana-goslina