Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Zobacz efekty

W Strategii ZIT założono osiągnięcie następujących efektów (wskaźniki produktu):
W późniejszym okresie w tym miejscu będzie można znaleźć informacje o efektach zakończonych projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii ZIT.

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-efekty