Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17


Data publikacji: 08.03.2018

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.09.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17 do
poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 5 marca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.09.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 9.3.4 (319.0 KB)
Uchwała nr 4/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 5 marca 2018r. - 9.3.4 (426.0 KB)
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wyniki-oceny-projektow/wyniki-oceny-strategicznej-zit-rpwp-09-03-04-iz-00-30-001-17