Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Mapa dotacji

Mapa dotacji - przejdź do serwisu, w którym sprawdzisz wykaz projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/mapa-dotacji