Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/16

Data publikacji: 11.01.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.

W dniu 9 stycznia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 typ II (226.0 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ II (227.0 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.3.3 Typ II (250.0 KB)
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wyniki-oceny-projektow/wyniki-oceny-strategicznej-zit-rpwp-03-03-03-iz-00-30-003-16