Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Wyniki oceny merytorycznej (IZ) - RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16

Data publikacji: 27.10.2016


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że zakończono ocenę merytoryczną dziesięciu wniosków o dofinansowanie.

Lista po ocenie merytorycznej 3.3.3 (225.2 KB)
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wyniki-oceny-projektow/wyniki-oceny-merytorycznej-iz-rpwp-03-03-03-iz-00-30-001-16