Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Spotkanie dot. PGN i mobilności 26.02.2016

W dniu 26.02.2016 (piątek) zapraszamy na spotkanie w sprawie możliwości uwzględnienia dodatkowych elementów mobilności miejskiej w aktualizowanych w przyszłości dokumentach Planów Gospodarki Niskoemisyjnej opracowanych i uchwalonych dla każdej z gmin Metropolii Poznań.

Spotkanie będzie w sposób szczególny istotne dla samorządów planujących aplikację w ramach konkursów dotyczących mobilności miejskiej (w tym działania 3.3.1. oraz 3.3.3. WRPO 2014 ).

Prosimy o przybycie na spotkanie w sposób szczególny koordynatorów ZIT oraz osoby odpowiedzialne za PGN. W związku z pojemnością Sali prosimy o przybycie maksymalnie dwóch osób z każdej gminy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.02.2016 w Poznaniu, w sali B 309-310 (III piętro) Instytutu Logistyki i Magazynowania przy ul. E. Estkowskiego 6 w Poznaniu. Początek o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy.


Jednocześnie informujemy, że niezależnie od tego spotkania, w marcu planowane jest także szkolenie dla beneficjentów planujących aplikacje do konkursu w ramach działania 3.3.3. WRPO 2014 (projekt strategiczny P1 Strategii ZIT).


Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/spotkanie-dot-pgn-i-mobilnosci-26-02-2016