Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.7 z dnia 14 czerwca 2019r.)

W dniu 14 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 3.6 oraz aktualna wersja dokumentu (3.7) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie Dokumenty programowe WRPO 2014+.

Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska