Powołanie Rady Doradczej ds. ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027

W dniu 14 czerwca br. Rada Metropolii Poznań przyjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027.

Rada została powowałana mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Kadencja Rady pokrywa się z okresem wdrażania Strategii ZIT w perspektywie 2021-2027 tj. do roku 2030.

Do zadań Rady należy w szczególności:
a) opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+, w szczególności listy projektów zaproponowanych do realizacji,
b) opiniowanie zmian Strategii ZIT 2021+,
c) udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT 2021+.

Zasady pracy i zakres umocowania członków w Radzie określone zostaną w Regulaminie pracy Rady Doradczej przyjętym na pierwszym posiedzeniu Rady, które planowane jest w najbliższych tygodniach.

Dokumenty:
Uchwala_Rady_Metropolii_ws._powolania_Rady_Doradczej_ds._ZIT
Zal._1_do_uchwaly_Rady_Metropolii_ws._powolania_Rady_Doradczej_ds._ZIT