W Owińskach powstanie kładka pieszo-rowerowa nad Wartą

Rowerzyści i piesi zyskają przeprawę przez Wartę. Zgodnie z podpisaną 15 października umową kładka w Owińskach będzie gotowa do 2023 roku. Inwestycja warta 23 mln zł przede wszystkim wzbogaci turystyczną mapę powiatu poznańskiego i całej Wielkopolski.

Umowa na „Rozbudowę systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” podpisali Wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak i Prezes Zarządu Spółki MOST z siedzibą w Sopocie Zbigniew Jaworski. W sali sesyjnej w Czerwonaku obecni byli także przedstawiciele samorządów, które współfinansują projekt: Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Piotr Zalewski – członek Zarządu Powiatu Poznańskiego oraz Grzegorz Wojtera - Wójt Gminy Suchy Las. Podczas spotkania wójt Czerwonaka szczególnie podziękował władzom Poznania oraz podkreślił, że kładka będzie mieć charakter nie tylko metropolitalny, ale i regionalny. Wojtkowiak zaznaczył, że inwestycja powstanie w Owińskach – miejscowości, która jest perłą kulturową, historyczną i przyrodniczą gminy Czerwonak.

Wartość inwestycji wynosi 22 mln 960 tys. złotych. Zadanie jest realizowane przez Gminę Czerwonak w partnerstwie z Miastem Poznań, które przeznaczy na inwestycję 11 mln złotych (w tym 6 mln wsparcia zewnętrznego). Na realizację projektu pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 4.299.536,51 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Ponadto inwestycja jest finansowana z budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 2 mln złotych oraz Gminy Suchy Las w wysokości 1 mln złotych. Pozostałą część środków przekaże Gmina Czerwonak.

Przy planowanej kładce po stronie Owińsk powstała już w tym roku przystań kajakowa, zrealizowana z budżetu gminy Czerwonak w kwocie 460 tys. zł. Wykonano drogi dojazdowe do pomostu, zamontowano oświetlenie parkowe typu LED – 9 latarni oraz monitoring wizyjny – 8 kamer. Na brzegu wykonano ślizg ułatwiający wyciąganie kajaków z rzeki. Zamontowano również dwa wandaloodporne stoły i cztery ławki oraz stojak i stację naprawczą dla rowerów.