Trwa budowa węzła przesiadkowego Grunwaldzka ze środków ZITNa granicy Poznania i Plewisk trwa budowa węzła przesiadkowego z bezkolizyjnym przejazdem pod torami kolejowymi. Pasażerowie zyskają wygodną możliwość przesiadek dzięki połączeniu różnych środków transportu: pociągu, autobusu, samochodu, roweru.

- Węzeł Grunwaldzka połączy różne środki transportu, w szczególności wzrośnie rola przystanku kolejowego Poznań Junikowo. Zależy nam, by mieszkańcy powiatu i Poznania mieli wygodną alternatywę dla samochodów. Podróżni np. z gminy Komorniki będą mogli dojechać autem lub autobusem do węzła i przesiąść się do pociągu. To inwestycja bardzo ważna nie tylko z perspektywy naszego miasta, ale też całej aglomeracji poznańskiej - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo (po stronie Plewisk) powstanie pętla autobusowa. Dużym ułatwieniem będzie wiadukt, dzięki któremu kierowcy, piesi, rowerzyści i pasażerowie autobusów nie będą już czekać przed często zamykanym przejazdem kolejowym w miejscu przecięcia ul. Grunwaldzkiej przez mocno obciążoną linię kolejową E20, łączącą Warszawę z Berlinem.

- Inwestycja to efekt wspólnych starań Miasta Poznań, Gminy Komorniki i Powiatu Poznańskiego. Od lat jako inicjator tego zadania zabiegaliśmy o jej rozpoczęcie. Do realizacji przyczyniła się sprawna współpraca między tymi trzema partnerami oraz wzajemne wsparcie poszczególnych jednostek samorządowych. Wszystko z myślą o mieszkańcach gminy, powiatu i miasta, by zyskali wygodną możliwość przesiadek, a zamknięty przejazd kolejowy przeszedł do historii - podkreśla Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Przy stacji Poznań Junikowo powstanie przystanek autobusowo-kolejowy, w ramach którego mieszkańcy będą przesiadać się w formule "drzwi w drzwi" (peron w kierunku Poznania Głównego). Przewidziany jest również parking typu park&ride oraz parking dla rowerów. Wokół węzła powstanie nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, w tym kładka nad ul. Grunwaldzką. Całość uzupełnią: mała architektura, informacja pasażerska, ładowarki dla samochodów elektrycznych oraz zieleń.

- Po wielu latach oczekiwania przed zamkniętym przejazdem kolejowym, nasi mieszkańcy zyskają węzeł przesiadkowy z prawdziwego zdarzenia i możliwość sprawnego dojazdu do Poznania. Widok maszyn budowlanych z pewnością wynagrodzi wszelkie niedogodności wynikające ze zmian organizacji ruchu - tłumaczy Jan Broda, wójt gminy Komorniki.Przekazanie terenu budowy wykonawcy nastąpiło w marcu br. Od tego czasu wykonawca rozpoczął realizację robót budowlano-montażowych. - Na tym etapie mamy do czynienia głównie z pracami ziemnymi i przebudową sieci uzbrojenia terenu. Po stronie Poznania skupiamy się na robotach związanych z konstrukcją bezkolizyjnego przejazdu pod torami. Z kolei po stronie Plewisk powstaje wykop pod zbiornik retencyjny na deszczówkę i wody roztopowe – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nowy zbiornik retencyjny powstaje na terenie Plewisk. Obiekt posłuży do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu węzła Grunwaldzka. Całkowita pojemność zbiornika będzie liczyła 2100 metrów sześciennych, natomiast planowana głębokość całkowita to ok. dwa metry. W ramach inwestycji powstanie także dojazd dla jego obsługi.

Równolegle kontynuowane są prace związane z przyłączami do posesji, okablowaniem, kanalizacją deszczową. Rozpoczęto również przygotowania do realizacji parkingu typu Park&Ride, na którym docelowo kierowcy będą mogli zostawić swój samochód i skorzystać z transportu publicznego.

Przypominamy, że w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Kierowcy poruszający się między Poznaniem i Plewiskami mogą korzystać z tymczasowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej, nadal zamknięty pozostaje łącznik między ul. Szarotkową i Grunwaldzką, który docelowo zostanie zlikwidowany. Piesi korzystają z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. W związku z postępem prac, zmiany kierunków poruszania się dotyczą okolic ul. Szałwiowej i Kminkowej, a dojście w rejon przystanku Poznań Junikowo jest możliwe wyłącznie ul. Kminkową. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie oraz zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na trwające prace. Z uwagi na prowadzoną równolegle inwestycję w ciągu ul. Kolejowej w Plewiskach, sugerujemy także korzystanie z alternatywnych dróg dojazdowych, jak np. ul. Głogowską.


Realizowana aktualnie inwestycja połączy różne środki transportu w jednym miejscu i umożliwi bezkolizyjny przejazd pod torami trasy kolejowej E20. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł przesiadkowy. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem będą parkingi typu "parkuj i jedź" dla samochodów i rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie ok. kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
Realizacja wszystkich prac budowlanych przewidziana jest na lata 2022-2023. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostałe koszty podzielone są na miasto, powiat i gminę.

Źródło: www.poznan.pl ; www.komorniki.pl