Już 128 metropolitalnych projektów z dofinansowaniem UE ze środków ZIT!W ostatnich miesiącach przyznano kolejne dofinansowania pochodzące ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Większość z nowodofinansowanych projektów dotyczyła edukacji.

Według stanu na dzień 1 marca 2021 beneficjenci podpisali już umowy o dofinansowanie 128 projektów ZIT w Metropolii Poznań o wartości całkowitej 1,212 mld zł przy ponad 764 mln zł dotacji.


Pełna lista beneficjentów ZIT znajduje się na podstronie POZNAJ PROJEKTY.


Zapraszamy do zapoznania się z infografiką ukazującą postęp we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań.