Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto i Gmina Szamotuły
Partner:

brak

Okres realizacji: lipiec 2018 – grudzień 2019
Wartość projektu:

2 551 813,35 zł

Dofinansowanie UE:

2 153 401,34 złZakres projektu:

Projekt został zrealizowany w ramach dwóch zadań:

  1. Rozbudowa ZWP przy dworcu kolejowym w Szamotułach: w ramach zadania powstały parkingi P&R, B&R z wiatą. Do parkingów prowadzi droga dojazdowa, chodnik oraz ścieżka rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszego. Obiekt zyskał funkcjonalność dzięki systemowi ITS informującemu m.in. o dostępnej ilości miejsc parkingowych. Bezpieczeństwo obiektu zapewnia nowoczesny system oświetlenia ulicznego (15 lamp) oraz system monitoringu, a estetykę podkreślają elementy małej architektury oraz zagospodarowana zieleń. Powstała również kanalizacja deszczowa. Zadanie obejmowało również opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
  2. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych: Tablice informacyjne o przyznanym dofinansowaniu; artykuły prądowe poruszające tematykę ekologicznego transportu miejskiego, informacje o projekcie w mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych, ulotki i plakaty dot. projektu, organizacja pikniku ekologicznego, cykl rajdów rowerowych i pieszych, promocja idei transportu publicznego podczas imprez plenerowych odbywających się na terenie Gminy itp.

Powstałe w wyniku realizacji projektu parkingi P&R oraz B&R są bezpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników.


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/zwiekszenie-integracji-roznych-form-transportu-wraz-z-poprawa-dostepu-do-transportu-publicznego-poprzez-rozbudowe-systemu-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-na-terenie-miasta-szamotuly