Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Puszczykowo

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

listopad 2017 – listopad 2018

Wartość projektu: 3 991 984,77 zł
Dofinansowanie UE:

3 393 187,05 zł


Zakres projektu:

Willa Mimoza została wybudowana w 1908 roku w stylu tyrolskim. Jeszcze przed I wojną światową na parterze budynku znajdowała się restauracja „Restaurant Kyffhäuser”, natomiast na piętrach zlokalizowany był pensjonat dla letników.

Przedmiotem projektu było odrestaurowanie zabytkowej willi „Mimoza” w Puszczykowie. Projekt uwzględniał wytyczne Powiatowego Konserwatora Zabytków i w maksymalnym stopniu zapewnił zachowanie historycznego charakteru obiektu: bryła budynku, forma dachu i materiał jego pokrycia, kompozycja oraz historyczny wystrój elewacji. Elementem prac była również rekonstrukcja wieżyczki na dachu budynku zgodnie z jej historycznym wyglądem. Wraz z remontem obiektu zrealizowano zmianę sposobu zagospodarowania terenu wokół budynku i otwarcie przestrzeni publicznej. Rozbiórka zabudowań gospodarczych od strony zachodniej znacznie poprawiła wizerunek miejsca jako przyjaznego mieszkańcom. Od strony południowej zorganizowano ogród z bezpośrednim wejściem z budynku, który spełnia funkcję integracyjną.

Elementy projektu:


Zmodernizowany obiekt jest wykorzystywany dla zwiększenia oferty społeczno-kulturalnej na terenie Miasta Puszczykowa i całej Aglomeracji Poznańskiej, m.in.:


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rewitalizacja-willi-mimoza-w-puszczykowie-na-cele-spoleczno-kulturalne