Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent:

Gmina Tarnowo Podgórne

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: grudzień 2014 – grudzień 2018
Wartość projektu:

8 121 214,58 zł

Dofinansowanie UE:

6 199 232,38 zł


Zakres projektu:

 1. Przebudowa ul. Kościelnej w Przeźmierowie wraz z budową 68 miejsc parkingowych.
  W ramach zadania nastąpiła przebudowa ulicy Kościelnej stanowiącej drogę dojazdową do planowanego węzła przesiadkowego wraz z utworzeniem 68 miejsc parkingowych dla samochodów. Ulica stanowi ciąg komunikacyjny w centrum miejscowości, Ul. Kościelna jest włączona do drogi powiatowej – ul. Rynkowej. Długość przebudowanego odcinka stanowi 592m.

 2. Przebudowa ulicy 25 stycznia w Tarnowie Podgórnym wraz z budową 17 miejsc parkingowych.
  W ramach zadania nastąpiła przebudowa ul. 25 stycznia w Tarnowie Podgórnym stanowiącej drogę dojazdową do węzła przesiadkowego wraz z utworzeniem 17 miejsc parkingowych dla samochodów. Ulica stanowi ciąg komunikacyjny w centrum miejscowości, z częścią północną o ruchu jednokierunkowym. Ulica 25 stycznia jest włączona do drogi powiatowej – ul. Poznańskiej.

 3. Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w celu integracji transportu publicznego z przyjaznym środowisku transportem indywidualnym.
  Zadanie polega na uzupełnieniu istotnego dla integracji transportu miejskiego ciągu pieszo-rowerowego na terenie gminy Tarnowo Podgórne mającego duże znaczenie dla integracji transportu pieszego i rowerowego z transportem publicznym. Realizacja zadania polega na budowie drogi pieszo-rowerowej: droga dla pieszych z dozwolonym ruchem rowerowym zlokalizowanej na ul. Leśnej w Przeźmierowie. Nowy odcinek jest łącznikiem ul. Rynkowej z ul. Wysogotowską w Przeźmierowie. Długość drogi na ul. Leśnej wynosi 541,60 m, szerokość 3,0 m. Dodatkowa ważna funkcja planowej inwestycji to skomunikowanie Osiedla Ptasiego w Przeźmierowie z trasami autobusów gminnego transportu publicznego. Planowana trasa dochodzi do węzła przesiadkowego na rogu ul. Rynkowej i Leśnej.

 4. Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej.
  W ramach tego zadania utworzone zostało zintegrowane centrum przesiadkowe w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej, zlokalizowane w centralnej części miejscowości. W miejscu funkcjonującego wcześniej przystanku "Tarnowo Podgórne Centrum” powstała na bazie istniejącej zatoki przystankowej wzdłuż ulicy Poznańskiej następująca infrastruktura transportu miejskiego:
  • Wiata przystankowa dla pasażerów wykonana w szkle hartowanym z możliwością pomieszczenia co najmniej 20 osób oczekujących na autobus.
  • Parking rowerowy typu Bike&Ride zadaszony wykonany w szkle hartowanym z możliwością zaparkowania co najmniej 10 rowerów.
  • Posadowienie w obrębie centrum przesiadkowego dwóch elektronicznych tablic informacyjnych.

 5. Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w Przeźmierowie u zbiegu ulic Rynkowa i Kościelna.
  W ramach tego zadania utworzone zostało zintegrowane centrum przesiadkowe w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej/ Kościelnej, zlokalizowane w centralnej części miejscowości. W miejscu funkcjonującego wcześniej przystanku powstała na bazie istniejącej zatoki przystankowej wzdłuż ulicy Rynkowej następująca infrastruktura transportu miejskiego:
  • Wiata przystankowa dla pasażerów wykonana w szkle hartowanym z możliwością pomieszczenia co najmniej 20 osób oczekujących na autobus.
  • Parking rowerowy typu Bike&Ride zadaszony wykonany w szkle hartowanym z możliwością zaparkowania co najmniej 10 rowerów.
  • Posadowienie w obrębie centrum przesiadkowego dwóch elektronicznych tablic informacyjnych.

 6. Zakup taboru autobusowego wraz z wyposażeniem istniejącego taboru w tablice informacji pasażerskiej.
  W ramach zadania zrealizowany został zakup czterech sztuk miejskich autobusów. Pojazdy niskopodłogowe, trzydrzwiowe, wyposażone w silnik Diesla o klasie spalin Euro 6 i automatyczną skrzynię biegów, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Autobusy zostały zakupione przez Gminę Tarnowo Podgórne i przekazane wewnętrznemu operatorowi gminy - samorządowej spółce prawa handlowego Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. Autobusy będą kursować po nowo utworzonych trasach np. pomiędzy tarnowskimi Termami a dworcem PKP w Rokietnicy. Inwestycja wzmocni także bezpośrednie połączenie z tramwajowymi węzłami przesiadkowych w Poznaniu na Ogrodach i Junikowie. W ramach zadania nastąpił również zakup tablic informacyjnych wyświetlających nr linii dla istniejącego taboru autobusowego.

 7. Promocja transportu publicznego

Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/zwiekszenie-integracji-roznych-form-transportu-oraz-poprawa-dostepu-do-transportu-publicznego-na-terenie-gminy-tarnowo-podgorne-poprzez-inwestycje-w-infrastrukture-transportowa-i-zakup-taboru-autobusowego